Co zrobić w przypadku połknięcia korony protetycznej?

Korona protetyczna pełni nie tylko rolę estetyczną, ale przede wszystkim mechaniczną (wzmocnienie, ochrona, przywrócenie funkcji). Jeśli chodzi o okres użytkowania korony dzieli się na korony tymczasowe i ostateczne. Korony protetyczne tymczasowe osadza się na zębie na pewien ustalony, krótki czas z możliwością zdjęcia korony bez jej zniszczenia. Korony ostateczne osadza się bez możliwości ich zdejmowania, dlatego nazywamy je ostatecznymi. Jednak i je czasami cementuje się na zębie tymczasowo. W przypadku połknięcia korony tymczasowej nie jest to przeważnie problem, bo po prostu lekarz wykonuje nową koronę. Jednak w przypadku połknięcia korony ostatecznej wiąże się to z o wiele większymi kosztami i nakładem pracy. W zasadzie całą procedurę wykonania korony należy powtórzyć.
Co zatem zrobić w przypadku połknięcia czy za aspirowania korony?
Przede wszystkim nie panikować i zachować spokój.
Dostanie się korony do dróg oddechowych może powodować kaszel, ból lub duszność. W takim przypadku należy postępować jak z każdym innym ciałem obcym w drogach oddechowych. Jeśli nie uda się odzyskać korony w warunkach domowych, potrzebna będzie konsultacja lekarska.
W przypadku połknięcia korony możliwe są 3 alternatywy:

? Pacjent sam może sprowokować opróżnienie żołądka do pojemnika (nigdy do zlewu, czy umywalki).
Po odzyskaniu korony zaleca się ją natychmiast opłukać.

? Pacjent może poczekać, aż korona przejdzie przez cały przewód pokarmowy
Wskazane jest monitorowanie za pomocą zdjęć RTG drogi przemieszczania się korony. Jest to istotne ze względu na ryzyko utknięcia korony, a także wyklucza jej aspirację do dróg oddechowych.. Na czas oczekiwania na pojawienie się korony (około tygodnia), lekarz może zabezpieczyć ząb koroną tymczasową.
Poleca się dietę bogata w błonnik oraz środki ułatwiające i przyspieszające wypróżnienie. Należy sprawdzać kolejne stolce (na wszelki wypadek począwszy od pierwszego i dla nabrania wprawy) i dlatego poleca się wypróżnianie na sitko. Po odzyskaniu korony należy ją oczyścić. Można ją zdezynfekować w roztworze wybielacza domowego (1:10). Przed ostatecznym zacementowaniem lekarz odpowiednio wysterylizuje koronę.

? Lekarz może wykonać nową koronę
W przypadku nie odzyskania korony wskazana jest dalsza diagnostyka i ewentualny zabieg usunięcia korony z ciała pacjenta. Wykonanie nowej korony związane może być także z planami pacjenta, ograniczeniami czasowymi czy niechęcia pacjenta do cementowania korony, która przebywała w jego ciele.

Proszę nie publikować zdjęć i tekstów umieszczonych na stronie jako własnych. Jest to niezgodne z prawem. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)