Minimalnie Interwencyjna Stomatologia Estetyczna

?Szczerze wierzymy, ze najlepszą ingerencją, jest brak ingerencji.

Pozostając wierni naszej filozofii całościowego podejścia do pacjenta praktykujemy

Minimalnie Inwazyjną Stomatologię Estetyczną

(Minimally Invasive Cosmetic Dentistry – MiCD).

Tak jak sama nazwa wskazuje, Stomatologia Minimalnie Inwazyjna zakłada poszanowanie oryginalnej tkanki zęba i dziąseł. Oznacza to, że ?wszystkie niezbędne prace i procedury dentystyczne wykonuje się dążąc do zachowania jak największej liczby zębów, tkanek zębów i tkanek dziąsła, jak to tylko jest możliwe. Nie chodzi wyłącznie o założenie jak najmniejszego wypełnienia, ale o sposób podejścia do leczenia. Chodzi o nowe podejście do leczenia próchnicy i chorób dziąseł. Kliniczne zastosowanie Minimalnie Interwencyjnej Stomatologii Estetycznej wynika z przekonania o małej efektywności tradycyjnego, inwazyjnego leczenia próchnicy.

Koncentrując się na identyfikacji ryzyka, a następnie na zapobieganiu, remineralizacji oraz zachowaniu jak największej ilości zdrowej struktury zęba, Stomatologia Minimalnie Inwazyjna jest bardzo technicznym i naukowym podejściem do przebiegu leczenia. Pozwala lekarzowi przeprowadzić najmniejszy potrzebny zakres interwencji i minimalnie ingerować, nigdy nie usuwając więcej struktury zęba, niż jest to wymagane, aby przywrócić zęby do prawidłowego stanu funkcjonalnego.

W Minimalnie Interwencyjnej Stomatologii Estetycznej wykorzystujemy technik diagnozowania próchnicy i stanów zapalnych dziąseł w ich najwcześniejszym stadium, a następnie działamy korzystając z technik, które pozwalają uniknąć lub zminimalizować użycie wiertła.

Minimalnie Interwencyjną Stomatologię Estetyczną od stomatologii z tradycyjnym, chirurgicznym podejściem różni nie tylko dążenie do minimalnego uszkodzenia zębów, ale przede wszystkim troska o zmianę środowiska jamy ustnej – główną przyczynę chorób w jamie ustnej.

Jesteśmy pasjonatami stomatologii i przez wiele lat tworzyliśmy Praktykę, która pracuje w oparciu o holistyczne podejście do pacjenta. Możemy państwu zaproponować opiekę stomatologiczną w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, pedodoncji, periodontologii, chirurgii oraz implantologii. Jednocześnie kładziemy duży nacisk na profilaktykę i nieustannie staramy się zapobiegać u pacjentów próchnicy zębów i chorobom dziąseł, a także promować ogólnie pojęte zdrowie. Dużo uwagi poświęcamy komunikacji z pacjentami oraz oswajaniu ich lęków i urazów z dzieciństwa. Wykorzystujemy w swojej pracy model Porozumienia Bez Przemocy (Non-Violent Communication).

Nie jest obojętne, jak się przeprowadza zabiegi stomatologiczne. My, jako lekarze, ale też jako ludzie jesteśmy zobowiązani do postępowania zgodnie z zasadą ?Przede wszystkim nie szkodzić?. Musimy pamiętać, że każda ingerencja ma swoje konsekwencje. Dlatego bardzo istotne jest staranne dobranie z wachlarza metod tej najbardziej odpowiedniej dla indywidualnego pacjenta.

Ustalona 100 lat temu metodyka leczenia próchnicy opierała się wyłącznie na podejściu chirurgicznym – miała na celu wyłącznie usuwanie zmian próchnicowych oraz na teorii głoszącej, że po usunięciu zmienionych próchnicą struktur zęba procesy te nie będą już dalej postępować.  Teoria ta, niegdyś słuszna, obecnie straciła aktualność z dwóch powodów.  Po pierwsze pomijała, że próchnica jest chorobą bakteryjną, a opracowana metodologia nie robiła nic, aby usunąć jej przyczynę.  Po drugie,  w czasach kiedy ludzie żyli krócej, znaczne uszkodzenie korony zęba nie miało takiego znaczenia, ponieważ ząb służył człowiekowi krócej. Dzisiaj, kiedy pacjenci cieszą się zdrowiem znacznie dłużej, należy podważyć starą metodologie, która nieuchronnie prowadziła do znacznego, niepotrzebnego  zniszczenia struktury zęba.

zobacz także:

Korzyści z Minimalnie Interwencyjnej Stomatologii Estetycznej
Dziecko u Dentysty BEZ Przemocy
KONTAKT

Proszę nie publikować zdjęć i tekstów umieszczonych na stronie jako własnych. Jest to niezgodne z prawem. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)