Pierwsza wizyta

Stomatologia Minimalnie Interwencyjna oznacza przyjęcie holistycznego podejścia do zdrowia zębów i rozważenie innych czynników, które mogą mieć na nie wpływ. Dbamy nie tylko o zęby.

Kiedy spotykamy się po raz pierwszy, możemy określić Profil Ryzyka Próchnicy w ramach Programu Prewencji Próchnicy (Caries Prevention Program).

Jesteśmy przekonani, że jedno wypełnienie, to po prostu o jedno za dużo – chcemy, abyście Państwo i Państwa dzieci mieli ?zero? wypełnień. A jeśli trzeba założyć wypełnienie, to chcemy wiedzieć, dlaczego trzeba było to zrobić i spróbować wyeliminować przyczynę. Wcześnie rozpoczęty Program pozwala nam na zapobieganie przyszłym problemom.

Na pierwszej wizycie/konsultacji w ramach Programu Profesjonalnej Profilaktyki rozmawiamy także o Państwa zdrowiu. Przeprowadzamy wywiad dietetyczno-higieniczny, który pozwala wykryć podstawowe potrzeby. Przeprowadzamy także wnikliwe badanie wewnątrzustne pod kątem obecności próchnicy i zmian w obrębie tkanek miękkich. Następnie możemy podczas pierwszej wizyty doradzić, jak wyeliminować zauważone problemy. Staramy się doradzać i wspierać, a nie pouczać. Pragniemy, abyście Państwo byli dobrze poinformowani o swoim zdrowiu i możliwościach leczenia. Wiemy z doświadczenia, że opieka i profilaktyka stomatologiczna są lepsze i tańsze niż leczenie. Chcemy to Państwu zapewnić od pierwszego dnia naszej współpracy.

W przypadku choroby dziąseł, dokładnie je badamy pod kątem objawów choroby i doradzamy Państwu wszelkie wymagane działania. To mogą być proste działania, jak użycie innego rodzaju szczoteczki, zmiana techniki szczotkowania lub ewentualnie skaling ultradźwiękowy.

Na pierwszej wizycie rozmawiamy także o Państwa oczekiwaniach i ewentualnych obawach czy lękach. Jesteśmy otwarci na pytania i pragniemy, aby to pierwsze spotkanie było interaktywną dyskusją. Zachęcamy do zadawania pytań, abyście Państwo w pełni zrozumieli problem oraz mogli poznać wszelkie możliwości leczenia.

Słuchamy i odpowiadamy. 

zobacz również:

Korzyści Minimalnie Interwencyjnej Stomatologii Estetycznej

Proszę nie publikować zdjęć i tekstów umieszczonych na stronie jako własnych. Jest to niezgodne z prawem. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)