REGULAMIN

R E G U L A M I N

Zasady opieki stomatologicznej w naszym gabinecie

Gabinet Stomatologiczny Doroty i Przemysława Grodeckich działa na podstawie Zezwolenia wydanego przez Łódzką Okręgową Izbę Lekarską. Właścicielami gabinetu oraz lekarzami udzielającym świadczeń są dr n.med. Dorota Czubińska-Grodecka i dr n.med. Przemysław Grodecki.

1.      Zakres opieki

W naszym Gabinecie obejmujemy Państwa opieką w zakresie:

 • profilaktyka i doradztwo  w zakresie higieny jamy ustnej,
 • adaptacja pacjentów z fobią stomatologiczną,
 • adaptacja dzieci,
 • opieka nad kobietą w ciąży,
 • badanie i porada stomatologiczna,
 • określenie kierunku leczenia stomatologicznego,
 • postawienie diagnozy stomatologicznej,
 • profilaktyka stomatologiczna,
 • świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej,
 • świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej,
 • świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej,
 • świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej,
 • świadczenia z zakresu periodontologii,
 • świadczenia z zakresu implantologii stomatologicznej,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

Współpracujemy również z lekarzami innych specjalności i w razie konieczności możemy Państwu zapewni potrzebną opiekę.

2.      Umówienie wizyty

Zabiegi w naszym gabinecie odbywają się w sposób planowy we wcześniej ustalonym terminie, co pozwala zapewnić Państwu komfort i najwyższą jakość opieki. Dogodny termin wizyty może zostać umówiony  telefonicznie, drogą mailową lub przez profil gabinetu na Facebooku. Nie udzielamy konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż w na terenie naszej Praktyki. W przypadku konieczności szybkiej interwencji w tym (ból zęba, uraz, itp.) istnieje możliwość udzielenia pomocy w naszym gabinecie wg poniższych zasad:

Podczas godzin pracy: Każdy pacjent potrzebujący nagłej pomocy jest przyjmowany tego samego dnia. Prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny, abyśmy mogli zaproponować dogodną porę spotkania. Jeśli zjawicie się Państwo w Praktyce bez wcześniejszego uprzedzenia, pierwszeństwo mają Pacjenci wcześniej umówieni.

Poza godzinami pracy i w dni świąteczne: Żaden z pacjentów pozostających pod naszą opieką nie pozostaje bez opieki poza godzinami pracy Praktyki. W nagłych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny (telefon komórkowy). W przypadku braku możliwości bezpośredniego skontaktowania się, prosimy o wysłanie sms?a, abyśmy mogli jak najszybciej oddzwonić.

3.      Odwoływanie wizyt

Prosimy o przemyślane rezerwowanie terminu planowanego zabiegu/wizyty. Rezerwacja terminu  stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem dentystą, a pacjentem. Zarezerwowany termin zabiegu/wizyty oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego i gotowość zespołu do podjęcia planowanych czynności leczniczych. Oznacza to, że niezależnie czy zabieg się odbędzie czy nie, z naszej strony zostały zaangażowane środki finansowe i osobowe. Aby uniknąć konieczności przeniesienia kosztów na Państwa, prosimy o odwoływanie wizyty maksymalnie na 24h przed planowanym zabiegiem. W przypadku braku odwołania wizyty  w/w czasie zmuszeni będziemy obciążyć Państwa kwota 80,00 PLN za każde zaplanowane i zarezerwowane 60 minut. W przypadku odwołania spotkania w terminie krótszym niż 24 godziny jeśli czas pracy zespołu będzie wykorzystany na przyjęcie innego pacjenta nie spowoduje to dla odwołującego żadnych konsekwencji. W przypadku minimum 3-krotnego braku odwołania wizyty, umówienie kolejnej  wizyty może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu zaległych płatności i wniesienia przedpłaty na konto bankowe. Wyrażając zgodę na warunki niniejszego regulaminu, w przypadku niedotrzymania warunków odwoływania wizyt zgadzacie się Państwo na obciążenie kosztami oraz ewentualną windykację długu.

Dla Państwa wygody oferujemy możliwość przypomnienia telefonicznego lub smsem o terminie zbliżającej się wizyty.

W przypadku konieczności odwołania wizyty w dniu planowanej wizyty z przyczyn leżących po naszej stronie, pacjentowi przysługuje jednorazowa rekompensata za leczenie zachowawcze (?plomba?) w wysokości 20% wartości leczenia podczas kolejnej wizyty.

W przypadku przerwania leczenia dziecka na okres dłuższy niż 1 miesiąc, może być potrzebna ponowna wizyta adaptacyjna.

 

4.      Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty bez odwołania.

5.      Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty osoby dorosłej prosimy Państwa o wypełnienie ankiety dotyczącej stanu Państwa zdrowia oraz o zapoznanie się z Regulaminem. W tym celu wskazane jest przybycie do gabinetu 15 minut przed planowaną wizytą. Po konsultacji stomatologicznej przedstawiamy Państwu plan leczenia i wstępny kosztorys.

W przypadku pierwszej wizyty dziecka prosimy Państwa o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem ustalenia szczegółów wizyty.

6.      Dokumentacja leczenia

Dokumentację medyczną prowadzimy w formie papierowej. Na potrzeby jej prowadzenia jesteście Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych oraz przedstawienia prawdziwych informacji odnośnie stanu zdrowia. Dane osobowe wykorzystane zostaną tylko na potrzeby leczenia i procesu rejestracji. Mogą zostać udostępnione tylko organom do tego upoważnionym.

7.      Gwarancja

W trosce o Państwa zdrowie zabiegi wykonujemy z najwyższą starannością, z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i urządzeń oraz przestrzegając zalecanych norm sanitarno-epidemiologicznych.

Udzielamy 2-letniej gwarancji na wykonane w gabinecie wypełnienia (?plomby?) w zębach stałych oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie gwarancji wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w możliwie najkrótszym czasie od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. W przypadku zębów mlecznych gwarancji na wypełnienia udzielamy na okres 6 miesięcy. Warunkiem gwarancji jest przeprowadzanie regularnych wizyt kontrolnych (I wizyta po 3 miesiącach od zakończenia leczenia, a kolejne co 6 miesięcy), podczas których wykonywane będą konieczne, odpłatne zabiegi podtrzymujące efekty leczenia (skaling, fluoryzacja, itp.). Gwarancja nie obejmuje prac tymczasowych (korony, mosty, licówki), prac przy których pacjent został poinformowany o braku lub ograniczonej gwarancji, które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta, złamań koron zębów pomiędzy wizytami trwającego leczenia endodontycznego, uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu, protez tymczasowych, protez natychmiastowych, stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba. Gwarancja traci ważność w przypadku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych, w przypadku stosowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz niestosowania się do zaleceń lekarza (wizyty kontrolne, itp.). Warunkiem zachowania gwarancji na prace protetyczne jest odbiór ich do 2 tygodni od momentu ukończenia przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów), jak również dokonywanie wszelkich korekt w naszym gabinecie.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku, gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie,
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia,
 • użytkuje lub przechowuje ruchome uzupełnienia protetyczne niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
 • uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie uzupełnienia protetycznego,
 • uszkodził protezę poza jamą ustną.

8.      Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego musicie Państwo być świadomi, że mimo najwyższej naszej staranności czasami  w trakcie leczenia dochodzi do powikłań, takich jak:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających,
 • szczękościsk,
 • pęknięcie, złamanie zęba,
 • obrzęk, ropień, krwiak,
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym,
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie,
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki,
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń,
 • itp.

Powikłania te, nie są podstawą do reklamacji.

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem,
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży,
 • problemy natury estetycznej,
 • problemy z jedzeniem i mówieniem,
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe,
 • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne,
 • itp.

Chociaż większość z wymienionych powikłań występuje bardzo rzadko, a dolegliwości z nimi związane szybko mijają, prosimy Państwa o nie planowanie wizyty tuż przed ważnymi wydarzeniami, takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Proszę nie publikować zdjęć i tekstów umieszczonych na stronie jako własnych. Jest to niezgodne z prawem. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).