dr n.med. Przemysław Grodecki

DR N. MED. PRZEMYSŁAW GRODECKI

Jestem lekarzem dentystą. Od ponad 20 lat zajmuję się protetyką. Ukończyłem studia na Akademii Medycznej w Łodzi w 1991. Na studiach należałem do SKN (Studenckie Koło Naukowe). Staż odbywałem w macierzystej uczelni. W latach 1991-2002 byłem asystentem w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi gdzie prowadziłem działalność naukowo- badawczą oraz dydaktyczną w ramach kształcenia studentów stomatologii.  W roku 1997 uzyskałem I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej.

Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii uzyskałem  w 2002. W latach 2003-2008 zatrudniony byłem na stanowisku asystenta w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi, gdzie kontynuowałem  pracę naukowa i dydaktyczną w tym nauczanie studentów zagranicznych. Od 2008 jestem pracownikiem  klinicznym w Centrum Implantologii Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jestem autorem 11 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Od lat współpracuję z HOL-DENTAL DEPOT, jako konsultant medyczny (kontakt z klientem zagranicznym, doradztwo medyczne, tłumaczenia, reprezentowanie firmy na międzynarodowych targach branżowych, organizacja szkoleń). Od 2012 współprowadzę szkolenia w zakresie technologii PRG na terenie kraju przy współpracy z niemiecką firmą SHOFU.

Prowadzę Prywatna Praktykę Stomatologiczną od 1991r. Od 2011 roku współtworzymy z żoną pierwsza w Polsce Prywatną Praktykę w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC), Rodzicielstwo Bliskości (AP). Pracujemy z dorosłymi i z dziecmi. W naszej pracy opieram się na założeniach Minimalnie Interwencyjnej Stomatologii Estetycznej.

zobacz także:
dr n.med. Dorota Grodecka
Minimalnie Interwencyjna Stomatologia Estetyczna Dziecko u Dentysty BEZ Przemocy

a

a

a

Proszę nie publikować zdjęć i tekstów umieszczonych na stronie jako własnych. Jest to niezgodne z prawem. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)