Leczenie podtrzymujące i kontrole

W celu zapewnienia właściwej długoterminowej opieki ustalamy z Państwem, a następnie realizujemy efektywny program wizyt kontrolnych i leczenia podtrzymującego, dostosowany do Państwa specyficznych potrzeb z uwzględnieniem Państwa indywidualnej podatności na choroby. Staramy się objąć wszystkich naszych pacjentów Programem Profilaktyki Próchnicy zwracając szczególną uwagę na indywidualny Profil Ryzyka Próchnicy.

Proszę nie publikować zdjęć i tekstów umieszczonych na stronie jako własnych. Jest to niezgodne z prawem. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)