Warsztat z Agnieszką Stein BUDOWANIE WIARY W SIEBIE I POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI

Zapraszamy na spotkanie z psycholog Agnieszką Stein.
Agnieszka Stein jest absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, roczny, intensywny kurs NVC (Porozumienia bez Przemocy), a także Kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W życiu zawodowym zajmuje się wspieraniem Rodziców w ?procesie wychowawczym? i pomocą w kryzysowych sytuacjach. Prowadzi liczne warsztaty dla rodziców i szkoli profesjonalistów pracujących z dziećmi. Pracuj jako psycholog w gimnazjum i przedszkolu. Jest współautorką strony internetowej poświęconej Rodzicielstwu Bliskości www.dzikiedzieci.pl.  i autorką książki Dziecko z bliska, w której opisuje swoja koncepcję 3R. Prywatnie jest mamą.
Proszę nie publikować zdjęć i tekstów umieszczonych na stronie jako własnych. Jest to niezgodne z prawem. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)