Marshall B.Rosenberg

Marshall B. Rosenberg – ur. 6 października 1934-zm.7 luty 2015, amerykański psycholog klinicysta i twórca Porozumienia bez Przemocy, komunikacji, która pomaga ludziom wymieniać niezbędne informacje i rozwiązywać konflikty pokojowo. Jest założycielem i dyrektorem Centrum Porozumienia bez przemocy, międzynarodowej organizacji non-profit. Autor licznych publikacji. Jego techniki PBP okazały się bardzo skutecznym narzędziem pokojowego uzgadniania poglądów w życiu prywatnym, zawodowym i politycznym..

Proszę nie publikować zdjęć i tekstów umieszczonych na stronie jako własnych. Jest to niezgodne z prawem. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)