Jesper Juul

Jesper Juul – ur. w 1948 duński terapeuta rodzinny i pedagog, europejski autorytet w dziedzinie wychowania dzieci. Kieruje siecią poradni wychowawczych Family-Lab International w ponad piętnastu krajach świata. Prowadzi wykłady, seminaria i warsztaty dla rodziców.
Studiował historię, filozofię i historię idei na Uniwersytecie w Aarhus. Już w czasie studiów pracował w opiece społecznej. Na jednym z kursów dokształcających poznał amerykańskiego psychiatrę Waltera Keplera, z którym nawiązał bliską współpracę. W 1979 roku założyli Skandynawski Instytut Kemplera, którym kształcili przyszłych pedagogów. Po kilku latach Juul przejął kierowanie Instytutem i sprawował tę funkcję aż do 2004 roku. W 2007 roku Jesper Juul założył Family-Lab International, które ma swoje placówki nie tylko w Europie, ale także w Ameryce Południowej. Jego celem jest niesienie pomocy rodzicom i dzieciom poprzez popularyzowanie idei wychowania opartej na wzajemnym szacunku wszystkich członków rodziny. Bogate doświadczenie terapeutyczne umożliwiło Juulowi sformułowanie nowego paradygmatu w dziedzinie wychowania, który został wyłożony w książce Twoje kompetentne dziecko. Stoi on w opozycji zarówno do wychowania autorytarnego, jak i tzw. wychowania bezstresowego. Daje szansę na zrozumienie zachowania dzieci we współczesnym świecie i stanowi wskazówkę dla rodziców szukających zdrowych relacji z dziećmi.