Warsztaty „Droga do siebie i drugiego”

prowadząca: Monika Szczepanik

Warsztaty „Droga do siebie i drugiego” oparte są o ideę Marshalla Rosenberga zwaną
Porozumieniem bez Przemocy (Nonviolent Communication). PbP nie jest tylko metodą
komunikacji, ale przede wszystkim sposobem odbierania i postrzegania siebie, innych i świata. To sposób patrzenia przez pryzmat potrzeb, które są uniwersalne. Istotę PbP stanowi: wzajemny szacunek, empatia, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, odkrywanie ukrytych za nimi potrzeb oraz poszukiwanie strategii wzbogacających życie.

Warsztaty „Droga do siebie i drugiego” to cykl 5 spotkań adresowanych do ludzi,
którzy chcą żyć w zgodzie z sobą, nawiązywać prawdziwie relacja i wyrażać siebie z szacunkiem dla drugiej osoby.

Warsztaty odbywają się w niedzielę, w godz. 10.00-16.00

Harmonogram spotkań:
8 wrzesień, 22 wrzesień, 6 październik, 27 październik, 24 listopada

Program warsztatów:

„Chcesz mieć zawsze racje czy wolisz być szczęśliwy?
Oba stany są jednocześnie niemożliwe” (J. Brown)

Spotkanie 1:
-Założenia empatycznej komunikacji
– Żyrafa i Szakal – dwa style komunikacji
– metoda 4 kroków, czyli o skutecznej komunikacji

– „czuję, bo potrzebuję”
– słuchanie uczuć i potrzeb

– chodzenie empatycznymi ścieżkami
– prośba wzbogacająca życie

Spotkanie 2
–  prośba wzbogacająca życie

– dawanie i branie z serca
– potęga empatii
– współczujący kontakt z samym sobą
– empatia jako odpowiedź na odmowę, milczenie, osąd, krytykowanie itp.

– komunikaty zrywające kontakt

Spotkanie 3
– uczucia „odcinające od życia”
– trudne emocje, czyli co z nimi zrobić
– wyrażanie bólu i gniewu
– taniec Szakala

Spotkanie 4
-„Konflikty, czyli tragiczny wyraz niezaspokojonych potrzeb”
– radzenie sobie z konfliktem metodą 4 kroków
– konflikt zewnętrzny, a konflikt wewnętrzny

Spotkanie 5

„Poza dobrem i złem jest ogromne pole. Tam się spotkajmy”
– „przechodzenie mostu”, czyli zaproszenie do empatyczne trwania w relacji
– Wyrażanie uznania w PbP

– wdzięczność w nvc
– Przyjmowanie żyrafiego soku
– Feedback