Leczenie zaplanowane

Warunkiem osiągnięcia pełnego, długotrwałego sukcesu w leczeniu stomatologicznym jest jego kompleksowe zaplanowanie. Niejednokrotnie w naszej codziennej praktyce stomatologicznej obserwowaliśmy pacjentów, u których zostały prawidłowo – pod względem technicznym – wykonane uzupełnienia protetyczne, ale sukces okazał się krótkotrwały, bo poprzedni lekarz dentysta nie ocenił trafnie sytuacji w jamie ustnej, czyli nie rozwiązał całościowo problemów pacjenta. W efekcie takiego postępowania po kilku latach z powodu problemów, jakie zaczęły się pojawiać w jamie ustnej pacjenta, spowodowane brakiem odpowiedniego, całościowego planowania leczenia, należało istniejące uzupełnienia protetyczne usunąć i wykonać je ponownie. Możecie mieć Państwo pewność, że w celu uniknięcia takiej sytuacji, planowanie leczenia w naszej Praktyce jest kompleksowe i skierowane na rozwiązywanie Państwa problemów i przebiega wg określonych wspólnie etapów.

Proszę nie publikować zdjęć i tekstów umieszczonych na stronie jako własnych. Jest to niezgodne z prawem. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)